Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
Sprawy naszego towarzystwa

TEMAT: 1% podatku dla OPP TPRIiG

1% podatku dla OPP TPRIiG 10 lata 4 miesiąc temu #6332

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Ponad 20 tys. Dokładnej nie jestem teraz w stanie podać, gdyż jeszcze środki wpływają, a całą informację otrzymamy z MF.
dokładnie 26 159,00
Ostatnio zmieniany: 9 lata 7 miesiąc temu przez Artur Furdyna.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

1% podatku dla OPP TPRIiG 9 lata 7 miesiąc temu #7195

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
W zeszłym roku, dzięki wpływom z 1%, które łącznie wyniosły 26 159,00 - DZIĘKUJEMY- zakupiliśmy zestaw fotopułapek z osprzętem/ 3 używane laptopy/ - koszt 22 000, które znacznie poprawiły sprawność naszej ochrony, a także zrealizowaliśmy projekt urządzenia dodatkowych tarlisk na Gowienicy i udrożniliśmy jaz w Widzieńsku dofinansowane z PO RYBY. Nasz wkład wyniósł ponad 8200 , zaś całe zadanie kosztowało 54.636,00. Za te pieniądze powstało 700 m kw tarlisk i drożny jaz. Innymi słowy, 200 ton żwiru i 50 ton głazów wzbogaciło Gowienicę. W okresie ochrony przejechaliśmy 15 000 km, co z naszych środków pociągnęło wydatek 5 000 złotych jako zwrot kosztów paliwa. Co zdziałamy w tym roku, zależy też od Waszych wpłat...
Za dotychczasowe serdecznie dziękujemy w imieniu naszych wód i ich mieszkańców.
Artur Furdyna
Ostatnio zmieniany: 9 lata 7 miesiąc temu przez Artur Furdyna.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a):

1% podatku dla OPP TPRIiG 9 lata 7 miesiąc temu #7203

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
1% na Inę i Gowienicę!
Ponieważ otrzymuję informację o przekazach na naszą działalność Waszego 1%, już dziś serdecznie dziękuję w imieniu naszych członków, a przede wszystkim, w imieniu ekosystemów naszych rzek. Każda złotówka się przyda dla wzmocnienia naszych działań.
W Imieniu Zarządu TPRIIG
Artur Furdyna, przewodniczący
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

1% podatku dla OPP TPRIiG 9 lata 4 miesiąc temu #7273

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
W dniu 2014-07-13 10:23:21 użytkownik <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> napisał:

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2013 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2014-07-13 10:23:16
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego , polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.
Wyjątek!
Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, powinny zamieścić sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

1% podatku dla OPP TPRIiG 9 lata 4 miesiąc temu #7274

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Jak widać powyżej, zgodnie z terminem złożyliśmy sprawozdanie wymagane z racji bycia OPP.
Jednocześnie informuję, że zaczęły pojawiać się wpłaty z całej Polski za rok 2013.
Za każdy grosz serdecznie dziękujemy.
Bez Waszego wsparcia nasza działalność musiałaby być znacznie skromniejsza, a jak widać i słychać, problemów nie ubywa.....
Osobiście wierzę, że najbliższe lata będą jednak przełomowe i także w naszym kraju zaczną zachodzić wreszcie pozytywne zmiany.
Żeby jednak zapewnić, że tak będzie, wszyscy, którym zależy na zdrowych, rybnych wodach, muszą zaangażować się w pracę na rzecz tych zmian. Każdy stwierdzony fakt dewastacji musi być nagłaśniany, bowiem w naszym kraju dziś nadal łamane są zapisy wielu konwencji, jak Ramsar, dyrektyw i innych aktów prawa międzynarodowego w obszarze ochrony wód i terenów podmokłych, czy od wód zależnych. Wciąż łamane są także zapisy naszego prawa krajowego, z Konstytucją na czele.... Nasze władze za nic mają dobro przyszłych pokoleń.... czy takich chcemy? Niebawem pojawi się okazja, by wybrać lepszych.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

1% podatku dla OPP TPRIiG 9 lata 4 miesiąc temu #7275

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Wycinek ze sprawozdania - część merytoryczna:
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy z siedzibą w Stepnicy, ul. B. Chrobrego 17 rozpoczęło działalność 03-03-2008 roku.
2.Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 03-03-2008 r. Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000300296
3.Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 29-11-2010 r. Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
4.Na podstawie zaświadczenia Urzędu Statystycznego w Szczecinie Towarzystwo posługuje się w systemie podmiotów gospodarki narodowej statystycznym numerem REGON 320521731, której działalność podstawowa została zakwalifikowana wg PKD 9499Z
5. Wynik finansowy oraz dokumenty przygotowała Anna Podolak – nasza nowa księgowa. CIT został złożony w terminie. Także w terminie wypełniliśmy obowiązek sprawozdawczy wobec GUS – SOFT 5, oraz sprawozdanie do GUS w Krakowie. Nasze dane w bazie danych NGO są aktualne.
6. Ze środków OPP 1% - dokonaliśmy zakupu 8 fotopułapek z osprzętem oraz 3 używane laptopy z puli dla szkół i NGO oraz pokryliśmy wkład do projektu Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Szczeciński.Wpływy z tytułu 1% wyniosły za rok 2011 - 23 225,60 zł, za rok 2012 - 26 159,00 zł. Fotopułapki 2078,70 zł/szt * 8 szt = 16 629,60 zł , laptopy 2000 zł. Na zwrot kosztów paliwa strażników w ramach ochrony tarła 2013 przeznaczyliśmy 5 000,00 zł
7.Realizacja projektu LGR „POPRAWA MOŻLIWOŚCI MIGRACJI RYB DWUŚRODOWISKOWYCH WRAZ Z POPRAWĄ WARUNKÓW I MOŻLIWOŚCI NATURALNEGO ROZRODU NA RZECE GOWIENICA, W OBRĘBIE GMINY STEPNICA.” – umowa podpisana 12 września 2013. Dotacja wyniosła 46 440,60 złotych, nasz wkład to 8 195,40 zł.
8.Zarząd w roku 2013 podjął uchwały: o zmianie księgowej – na zlecenie prowadzi naszą księgowość od roku 2013, o zmianie kont- /chodzi o prowadzenie księgowości zgodnie z wymogami Ministerstwa finansów, a nie nasze konto w banku/ , o przystąpieniu do projektu LGR, o rozliczeniu projektu LGR, o zatwierdzeniu rozliczenia roku 2012.
9. W 2013 zrealizowaliśmy 1 zadanie publiczne – zawody Troć Iny 2013 dofinansowane przez UMiG Goleniów oraz Starostwo Goleniów, w których wzięło udział 130 wędkarzy.
Ilość członków – stan na chwilę obecną wynosi – 82 osoby z aktualnie opłaconymi składkami.
10. Stowarzyszenie bierze udział w charakterze partnerów wspierających w projektach:
- "Rewilding Europe - Oder Delta - faza Start Up wspólnie z partnerem niemieckim Deutsche Umwelthilfe" ,
- LIFE+ "Niebieski Korytarz rzeki Ina" realizowany przez ZZMIUW w Szczecinie – realizacja zadań partnerskich- ochrona naturalnego rozrodu ryb wędrownych w dorzeczu Iny,
-„Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo PROGRAM OPERACYJNY „ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”, Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00010-61720-OR1600006/12 zawartej w dniu 27.08.2012 r realizowany przez Katedrę Hydrobiologii Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
W roku 2013 wykonano 60 wyjazdów służbowych w związku w aktywnością stowarzyszenia, oprócz akcji ochrony tarła.
W sposób ciągły realizowana jest współpraca: Stepnicka Organizacja Turystyczna/RE/, ZUT/ Ina Tarliska/, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska /przygotowanie aktów prawa miejscowego obszarów Natura 2000 " Planów Zadań Ochronnych dla obszarów związanych ze statutowymi dorzeczami Iny, Gowienicy i Wołczenicy – udostępnianie danych, uwagi do projektów w ramach konsultacji społecznych, Urząd Morski – przygotowanie projektu Planu Ochrony obszarów natura 2000 dla Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej, PZW , ZTP, Nadleśnictwa- Goleniów, Choszczno, Dobrzany, Kliniska, Rokita, ZZMIUW
Podczas ochrony tarła 2013 strażnicy TPRIIG wykonali 186 patroli o łącznym czasie 1089 godzin, w ramach których przejechali 15072 km. W ramach akcji skontrolowano 49 osób, ujawniono 4 akty łamania prawa przekazane organom ścigania.
• w 2013 roku przeprowadzono sprzątanie – 1 na odcinku rzeki Ina wspólnie z OSP Sowno.
•Aktywność statutowa – warsztaty na temat kłusownictwa oraz ochrony ryb wędrownych w Wolińskim Parku Narodowym, udział w zjeździe w Wąbrzeźnie/ZG PZW/, sejmowa Komisja Rolnictwa – propozycje do nowelizacji Ustawy o Rybactwie Śródlądowym dla naprawy wykorzystania potencjału ekonomicznego wynikającego z nowoczesnych dróg eksploatacji zasobów rybnych wód naturalnych, udział w opracowaniu Planów Gospodarowania Wodami Dorzeczy w Rejonie Wodnym Dolnej Odry i rzek Przymorza Zachodniego, oraz oddzielnego dla zlewni rzeki Gowienica
- udział w konsultacjach Planów Zadań Ochronnych oraz Planów Ochrony. PZO są już w mocy prawnej i stanowią akty prawa miejscowego. Nasze wnioski zostały uwzględnione. Najważniejsze to ograniczenie prac utrzymaniowych i regulacji rzeki Gowienica i Wołczenica, oraz nie lokalizowanie farm wiatrowych w okolicy Stepnicy w obszarach N2000. Plan Ochrony jest nadal na etapie konsultacji i uzgodnień.
•W ramach działań statutowych sporządzono pisma – ponad 150. Po roku pracy Rada Powiatu Goleniów uchwaliła „Strefę Ciszy” na Inie. Uchwała powstała z naszego wniosku.
•w roku 2013 podjęliśmy interwencje – w sprawie zrzutu odpadów z fermy norek w Bodzęcinie, zatruć Iny ściekami w Stargardzie Szczecińskim oraz dorzeczu, w tym uczestniczyliśmy w sprawie sądowej o zatrucie rzeki, którą wygraliśmy, Aktywnie uczestniczymy w kampanii " Stop Regulacjom Rzek" oraz wspólnie z WWF Polska w naprawieniu podejścia do utrzymania rzek w całym kraju. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy Senackiej Komisji Środowiska dane na temat prac realizowanych przez ZZMIUW w dorzeczach rzek w naszym regionie.
wspólnie z Klubem Gaja przeprowadziliśmy akcję BIG JUMP promującą zdrowe, dzikie rzeki.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a): Karol Krause

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates