Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Wędkarstwo

Dodatkowe przepisy na wodach PZW Okręgu Szczecin

Na wodach Okręgu PZW w Szczecinie wprowadzono dodatkowe zabiegi ochronne zamieszczone poniżej: 

1. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Szczecin zgodnie z regulaminem APR obowiązuje okres ochronny dla:

  • szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia,
  • sandacz od 1 stycznia do 31 maja.

2. Na wodach Okręgu Szczecińskiego
płoć 15 cm. , okoń 17 cm., pstrąg potokowy 35 cm.

Limit ilościowy:

  • pstrąg potokowy 2 szt.+ 1 lipień,
  • lipień 2 szt + 1 pstrąg potokowy.

Czytaj więcej...

Kultura nad wodą

O etyce i kulturze wędkarskiej napisano już wiele. W niniejszym artykule, zestawiono w formie listy, najważniejsze elementy dobrego zachowania nad wodą.

Czytaj więcej...

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

1. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates