Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Wędkarstwo

Rybom można pomóc

Członkowie TPRIIG, chcąc urozmaicić sobie dozorowanie tarłowych rewirów, postanowili ułatwić rybom migrację. W dorzeczu Iny istnieje ogromna ilość progów, aż 33. Niektóre odcinają wyższe, atrakcyjne dla tarlaków, partie cieków tuż powyżej ujścia do rzeki głównej. Często, by pomóc rybom, starczy trochę przekształcić rumowisko, i już, zamiast czekać na kłusoli z ostką, ryby mogą śmigać w górę, gdzie choć część z nich ma szansę się skutecznie wytrzeć.

Czytaj więcej...

Akcja za akcją. Raz "Troć", raz "Okoń"

Dzięki współpracy z formacjami Policji, Straży Miejskiej, Granicznej, Leśnej oraz Społeczną Strażą Rybacką TPRIIG może liczyć na szybką reakcję w razie informacji o niekorzystnych zjawiskach nad Iną czy Gowienicą. Akcje patrolowe prowadzone przez liczne  grupy funkcjonariuszy gwarantują skuteczność, bezpieczeństwo i szeroki obszar kontroli. Szeregi SSR zostają zasilone członkami Towarzystwa w miarę zatwierdzania kolejnych złożonych deklaracji. Mamy zamiar ucywilizować wędkarstwo nad naszymi rzekami, ale przede wszystkim zredukować kłusownictwo do zjawiska marginalnego. 

Czytaj więcej...

Dodatkowe przepisy na wodach PZW Okręgu Szczecin

Na wodach Okręgu PZW w Szczecinie wprowadzono dodatkowe zabiegi ochronne zamieszczone poniżej: 

1. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Szczecin zgodnie z regulaminem APR obowiązuje okres ochronny dla:

  • szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia,
  • sandacz od 1 stycznia do 31 maja.

2. Na wodach Okręgu Szczecińskiego
płoć 15 cm. , okoń 17 cm., pstrąg potokowy 35 cm.

Limit ilościowy:

  • pstrąg potokowy 2 szt.+ 1 lipień,
  • lipień 2 szt + 1 pstrąg potokowy.

Czytaj więcej...

Kultura nad wodą

O etyce i kulturze wędkarskiej napisano już wiele. W niniejszym artykule, zestawiono w formie listy, najważniejsze elementy dobrego zachowania nad wodą.

Czytaj więcej...

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

1. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates