Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Prezentacja przeciwko MEW

Małe elektrownie wodne i inne formy dewastacji czyli zabijanie rzek Polski przy aprobacie władz. Co zabijamy? Najpiękniejsze rzeki Polski są jednocześnie najczęstszym celem inwestorów! Co zabijamy? Naturalne, dzikie ekosystemy rzeczne, to istotny element dziedzictwa narodowego.
Jak zabijamy? Przegradzając rzeki zaporami do celów energetycznych niszczymy jej ciągłość, pozbawiamy rzekę naturalnych przepływów, niszczymy na zawsze naturalne piękno krajobrazu, pozbawiamy też nasza przyrodę wielu cennych gatunków fauny i flory…
Przykład: wyschnięte koryto Dunajca poniżej elektrowni wodnej Wyschnięte koryto Dunajca poniżej elektrowni wodnej.

Jak zabijamy? Przebudowując przy użyciu sprzętu ciężkiego naturalny układ i kształt koryt rzecznych w myśl XIX wiecznej sztuki melioracji wodnych…

Jak zabijamy? Niszcząc całkowicie i na zawsze życie w małych strugach poprzez ich kanalizację…

Jak zabijamy? Poprzez bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków…

Jak zabijamy? Polska hańba narodowa, czyli oszczędzamy na wywozie śmieci.

Jak zabijamy? Kradzieże żwiru – w dolinach rzek podgórskich większość domów budowanych systemem „gospodarczym” posiada fundamenty, podmurówki i stropy z darmowego żwiru rzecznego.

Jak zabijamy? Niszcząc ekosystemy całych dolin rzecznych…

Czym odpłacają nam się zabijane rzeki czyli zjawiska ekstremalne: POWÓDŹ

Pozbawione możliwości swobodnego wylania na teren zalewowy, wyprostowane rzeki rozpędzają wody fali powodziowej niczym samochody na autostradzie.

Gdy rozpędzona kulminacja fali dochodzi do siedlisk ludzkich i upraw, piętrzy się i niszczy ze zdwojoną siłą. =

Czym odpłacają nam się zabijane rzeki czyli zjawiska ekstremalne: SUSZA Wyprostowane jak pod sznurek rzeki i potoki po odprowadzeniu wód wiosennych często najzwyczajniej wysychają.

Czy takie rzeki zostawimy w spuściźnie naszym dzieciom?

Co i kto za tym stoi? Łatwy i szybki zysk wąskiej grupy inwestorów.

Kto za tę dewastację płaci?

 • My wszyscy, jako podatnicy
 • finansujący wadliwe działania
 • administracji Państwa,
 • niekompetentnych samorządów lokalnych,
 • Zarządów Gospodarki Wodnej,
 • Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 • Każdy Obywatel RP
 • Ramowa Dyrektywa Wodna to nie pobożne życzenia a ZOBOWIĄZANIA!
 • Milionowe kary za jej niedotrzymanie obciążą każdego z nas.
 • Zapłacą też przyszłe pokolenia, oglądając dzikie i piękne rzeki jedynie na dawnych zdjęciach.
 • Rozwój regionalny czyli miejscowy, związany z wysokiej jakości walorami przyrodniczymi,
 • biznes turystyczno-rekreacyjny.

Kto za tę dewastację płaci? Czarny Dunajec: koparka w wodzie – lokalna atrakcja turystyczna Gmina Biały Dunajec zaprasza wycieczki do zwiedzenia konstrukcji żelbetowych Wędkarze, jest ich 800 tysięcy – to znaczne źródło dochodu miejscowych hotelarzy i właścicieli kwater Kajakarstwo górskie – dotykając rzeki.

Czy do wypełnienia zobowiązań w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych potrzebujemy malej energetyki wodnej? NIE! <= Unia Europejska NIE przewiduje znaczącego jej rozwoju, gdyż rozwój ten stoi w sprzeczności z Ramową Dyrektywą Wodną i… => … posiada znikomy potencjał ekonomiczny, w Polsce zaledwie 2% w porównaniu do energetyki wiatrowej. W połączeniu ze szkodami jakie powoduje, jej rozwój byłby niczym nieuzasadnioną zbrodnią na naturze .

Co na to Ustawa Zasadnicza? Art. 74. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Kto ma strzec polskich rzek w myśl Art.74 Konstytucji RP? Rządy RP: nadzór nad mechanizmami administracyjnymi Ministerstwo Edukacji i szkolnictwo wyższe: Dostosowanie programów nauczania do najnowszej wiedzy technicznej i ekologicznej KZGW i RZGW: Implementacja zobowiązań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Sejm: tworzenie prawa zgodnego z polityką ekologiczną Unii Europejskiej Ministerstwo Środowiska: Troska o środowisko Samorządy: zgodne z prawem decyzje kom- petentnych urzędników GDOŚ i RDOŚ: Ochrona przyrody i kontrola procesów inwestycyjnych Czy strzegą?

Czy powinno i może być inaczej? Tak!

W krajach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie Ramowa Dyrektywa Wodna jest prawem stosowanym i Stanach Zjednoczonych, które odeszły od energetyki wodnej JEST INACZEJ!

Tam zapory DEMONTUJE SIĘ i ODTWARZA NATURALNE BIEGI RZEK!

"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie...„

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE

Przykłady:

 • Demontaż progu, Sandy River, USA Przed Po
 • Demontaż zapory - Baraboo River, USA Po Przed
 • Renaturyzacja Isar, Niemcy Przed Po
 • Demontaż progu i renaturyzacja - Deininghauser Bach, Niemcy

Nawet najmniejsze cieki, naczynia włosowate dorzeczy, wymagają troski.

Hasło Szanujmy Przyrodę, dzieci w Niemczech poznają poprzez renaturyzację.

A w Polsce? Poszanowania przyrody uczymy przy pomocy czerwonych znaków zakazu i w pomieszczeniach zwanych pracowniami biologicznymi, gdzie świat przyrody pięknie przybliżają paprotki i zdjęcia na ścianach.

APEL

Urzędniku wydający decyzję!

Zanim złożysz swój podpis pod WYROKIEM ŚMIERCI na kolejną polską rzekę, przeczytaj raz jeszcze ten apel.

APEL Drogi Obywatelu! Powiedz razem z nami NIE DLA ZABIJANIA POLSKICH RZEK!!! Zrób to dla swoich dzieci.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates