Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zagrożenia

Pięknie, biało, lecz niektórym chłodno i głodno……

Pierwsze miesiące zimy rozpieściły nas nietypowo wysokimi temperaturami. Podobnie łagodnie warunki ułożyły się dla „Braci Mniejszych”. Ostatnie jednak dni błyskawicznie zmieniły sytuację. Z sennego, szarego Świat wokół nas zmienił się w piękny, biały, ale groźny dla wszystkiego, co żyje. dsc00264.jpg

 

Czytaj więcej...

Nieuczciwa kampania promocyjna na rzecz atomu?

Greenpeace dostał od Ministerstwa Gospodarki zaproszenie do udziału w badaniu opinii nt. energetyki jądrowej, które realizuje firma SMG/KRC. Jednak nie weźmie udziału w tym badaniu. Główny powód jest taki, ze ma ono pomóc ministerstwu w realizacji jednostronnej i nieuczciwej kampanii promocyjnej na rzecz atomu.

cid_part1.09040202.jpg

Czytaj więcej...

Referendum w Ińsku

Czy na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego powstanie kopalnia kruszyw, której uruchomienie znacząco wpłynie na degradacje środowiska naturalnego? Taka inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko nie tylko w miejscu gdzie powstanie. Źródła rz. Iny to właśnie tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Zadecydują o tym w dniu 6 listopada 2011r mieszkańcy tego regionu w referendum do którego zniechęca wszystkich mieszkańców Burmistrz Ińska. 

Czytaj więcej...

Nowy raport Oceany

Nowy raport Oceany ujawnia prawdziwe kwoty dotacji UE dla sektora rybołówstwa do 3.3 miliarda Euro
Oceana opublikowała 13 września br. raport na temat prawdziwej wielkości dopłat do sektora rybołówstwa wypłacanych przez Unię Europejską (UE) oraz państwa członkowskie.

cid_part1.00020300.jpg

Czytaj więcej...

Powódź a renaturalizacja rzek

Dzień Zależności od Ryb (Fish Dependence Day)

W najbliższych tygodniach szereg państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnie swój Dzień Zależności od Ryb (Fish Dependence Day). Jest to dzień, w którym dane państwo stanie się nominalnie zależne od produktów rybnych spoza wód UE. Dzień Zależności Rybnej dla całej Unii Europejskiej  w tym roku przypadł na 2 lipca 2011.

Czytaj więcej...

Połów ryb na terenie obrębu ochronnego to przestępstwo,

Nielegalny połów ryb na terenie tzw. obrębu ochronnego to nie wykroczenie, lecz przestępstwo, za które grozi grzywna, a nawet do 2 lat więzienia - uznał Sąd Najwyższy, który uchylił decyzję niższej instancji umarzającej sprawę tego typu.

Czytaj więcej...

Wspólna Polityka Rybacka: Rozczarowujące propozycje zmian KE - mniej ryb i mniej rybaków ?

 W dniu 13 lipca Komisja Europejska opublikuje pierwszy pakiet propozycji dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb).

loga.jpg

Czytaj więcej...

Ekologiczne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym

Redukowanie strat ludzkich oraz zniszczeń ekonomicznych i ekologicznych to główny cel wszystkich krajów Unii Europejskiej. Implementacja z 2007 roku „Zalecenia powodziowe” odgrywa istotną rolę w spełnianiu tych założeń.

Czytaj więcej...

Europosłowie walczą z fosforanami

Fosforany nie służą jakości wody i podwodnym ekosystemom. Dlatego Komisja Europejska chce zakazać ich dodawania do proszków do prania. Eurodeputowani Komisji Ochrony Środowiska chcą pójść o krok dalej i zakazać tego związku także to w środkach używanych w zmywarkach do naczyń. Głosowanie nad tym projektem zaplanowane jest na listopadowej sesji plenarnej.

cid_part1.05060000.jpg

Czytaj więcej...

Skutki ingerencji człowieka w naturę

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2024
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates