Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Rzeka Ina jako przykład problematyki gospodarowania wodami w Polsce

„Rzeka Ina jako przykład problematyki gospodarowania wodami w Polsce” 

Artur Furdyna, Ewa Leś

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy – www.tpriig.pl

72-112 Stepnica, ul. Chrobrego 17;

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA - www.eko-unia.org.pl

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

Na przykładzie rzeki Iny (woj. zachodniopomorskie) autorzy próbują udzielić odpowiedzi na pytanie, czy motto spotkania o „dzikich, czystych i pełnych zdrowych ryb wodach”  jest w naszym kraju w dniu dzisiejszym realne. Po krótkim opisie walorów samej rzeki, jak i doliny, w tym kilku związanych z nią obszarów Natura 2000, autorzy przechodzą do analizy czynników mających istotny wpływ na obecny stan tego ekosystemu.

Czytaj więcej...

Budowa biogazowni rolniczej krok po kroku

Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej i chętniej interesują się budową biogazowni rolniczych. Duża opłacalność produkcji tego biopaliwa, a także spore dotacje i dofinansowania pochodzące z programów rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich sprawiają, że coraz więcej biogazowni rolniczych pojawia się na mapie Polski.

cid_part1.05030902.jpg

Czytaj więcej...

Ochrona bierna przyrody

Ochrona bierna, czyli tzw. "non-intervention manmagement" (polegający na
nieingerowaniu w naturalne procesy przyrodnicze) jest w wielu, choć nie we
wszystkich przypadkach dobrym sposobem ochrony przyrody

Czytaj więcej...

Czystość naszych rzek

Zarząd TPRIiG od pewnego czasu otrzymywał liczne zgłoszenia od wędkarzy i innych osób, w sprawie odprowadzania do naszych statutowych rzek nieczystości płynnych pochodzących z miejskich oczyszczalni ścieków w Goleniowie jak i Stepnicy. W tej sprawie wystosowano pisma do Starostwa Powiatowego w Goleniowie informując władze powiatu o stwierdzonych nieprawidłowościach. Zobaczymy czy urzędy powołane do przestrzegania prawa podejmą w tych sprawach stosowne czynności.

skan_0011.jpg

Czytaj więcej...

Nowe możliwości ochrony rzek, jezior, wód podziemnych

15 lutego 2011 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw - co oznacza, że wejdzie ona w życie od 18 marca.

Czytaj więcej...

Bajoro nie rzeka- kto tak zmienił Inę

Szanowna Redakcjo!
Bardzo mnie zaskoczył jeden z Państwa artykułów, który „wychwala” nasze, TPRIIG, dokonania oraz stawia nas w gronie organizacji potężniejszych, niż sami siebie oceniamy,  z wpływem na naturalne procesy włącznie.

Czytaj więcej...

W Kurierze > Bajoro a nie rzeka

Stargard Szczeciński. Koryto Iny jest tak zanieczyszczone odpadami i zarośnięte krzewami, że bardziej przypomina bajoro niż rwącą rzekę – uważają mieszkańcy i wnioskują o jak najszybsze udrożnienie Iny. Jednak według służb melioracyjnych wszelkie plany oczyszczenia koryta rzeki są blokowane przez ekologów.

Czytaj więcej...

Energetyka wodna

Wymiar sprawiedliwości jest zaporą: tak, wojna nie została jeszcze wygrana, ale federacja wędkarzy Ariège odniosła znaczący sukces.

Czytaj więcej...

Szwedzkie doświadczenia pomocą dla Polski

Kwestii zmian klimatu oraz spraw związanych z Morzem Bałtyckim, także w kontekście polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz gospodarki odpadami dotyczyły rozmowy Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska RP z Andreasem Carlgrenem, Ministrem Środowiska Królestwa Szwecji.

Czytaj więcej...

Rola wierzb w ekosystemach rzecznych

Charakterystyczne niegdyś dla krajobrazu dolin rzecznych i terenów wilgotnych wierzby znikają.

wierzba.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20090425257.jpg

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates