Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

"Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody" - nowe publikacje


Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazały się nowe publikacje:

  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik przyrodnika" (nowa publikacja),
  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik urzędnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione),
  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik leśnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione).

Czytaj więcej...

Przepisy UE Ochrona Środowiska

 Brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska to dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro.
Bruksela 7 marca 2012 r. – Ocenia się, że brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oznacza dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro rocznie oraz bezpośrednie koszty dla środowiska. W ramach starań mających na celu zmniejszenie tej liczby i osiągnięcie lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska Komisja wydała w dniu dzisiejszym komunikat w sprawie lepszego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Protest TPRIiG w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi

Poniżej publikujemy treść listu wysłanego do Dyrektor RZGW w Gdańsku w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi poprzez sprzedaż „na pniu” drzew i krzewów rosnących w korycie rzeki Słupii.

 

 

 

Czytaj więcej...

Wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko w jednym dokumencie

cid_part1.04040105.jpgKomisja zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko, aby ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie projekty budowlane wywierają na środowisko. Pierwotną wersję dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy EIA) oraz jej kolejne trzy przeglądy połączono w jedną, bardziej zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która właśnie dzisiaj wchodzi w życie.

Czytaj więcej...

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

life.jpgLIFE+: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów
01.zukowo.jpg
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. Jest to jedyny instrument finansowy Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Rzeka to nie kanał spustowy

Artur Furdyna Z Arturem Furdyną, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy rozmawiamy o tym, w jaki sposób Ina zapracowała sobie na opinię najlepszej rzeki łososiowej w Polsce.

Czytaj więcej...

Gospodarka wodna na terenach rolniczych

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z deklaracją o zamiarach stworzenia „Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji”.

 

Przekaż 1% Podatku dla TPRIiG

przeka_1_procent_tpriig.jpg

Wesprzyj naszą działalność. To nic Cię nie kosztuje a dla naszego Towarzystwa a przede wszystkim naszych statutowych rzek to wielkie wsparcie.

Każdy z Was może pomóc rzece Inie i Gowienicy wystarczy przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Każda przekazana przez Was złotówka pomaga. W ramach naszych działań na rok 2019 mamy kilka zadań do wykonania. Między innymi :
sprzątanie brzegów rzeki INY oraz Gowienicy -  po wielkiej wodzie bynajmniej czysto nie będzie..


Zakup kolejnych sadzonek drzew oraz siatki zabezpieczającej przed bobrami.

Ochrona Rzek przed zanieczyszczeniami.
Ochrona Rzek przed kłusownictwem.


Zakup kolejnych kilkudziesięciu ton żwiru oraz usypanie kilku nowych tarlisk w dorzeczu Iny oraz Gowienicy - na jedno bystrze mamy, ale jak sypać, to parami.

(Dzięki Waszej pomocy i przekazaniu 1 % w 2018 roku udało nam się wraz z Kołem SMOLT Goleniów wsypać do dorzecza Iny i Gowienicy ponad 120 ton żwiru!!!)


Czy uda się nam jako stowarzyszeniu to wszystko zrealizować?
Jesteśmy pełni optymizmu, że dzięki przekazanemu przez Was wsparciu plany 2019 zdołamy zrealizować.

 

Jak już informowaliśmy, Towarzystwo Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy decyzją Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie z dniem 29.11.2010r. wpisane zostało na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jedną z doniosłych konsekwencji tego faktu, jest możliwość przekazania na Naszą organizację 1 % podatku.

Kto może przekazać 1% podatku ?
źródło informacji:http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/953474.html

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom: 

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2013 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w Aktualnościach.

Tutaj dostępny jest aktualny wykaz (z numerami kont bankowych).

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,otrzymania,1,podatku,dochodowego,od,osob,fizycznych,za,2013,rok,3484.html

Uwaga! Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2013 r. będzie aktualizowany jeszcze dwa razy. Zgodnie z przepisami opublikowany być powinien najpierw do 15 lutego, a następnie do 15 marca 2014 r. Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl.Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:    otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2013 r. włącznie; wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe; w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości

3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2013 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

Uwaga! Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 312, 314 – PIT-36, poz. 97, 99 – PIT-36L, poz. 133, 135 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38, poz. 53, 55 – PIT-39). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 313 – PIT-36, poz. 98 – PIT-36L, poz. 134 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39).

4.Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, może zapłacić podatek później (z odsetkami): ma na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2015 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2016 r.

Z wyliczonej kwoty potrącane są koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

O różnicach pomiędzy 1% podatku należnego a darowizną przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych czytaj tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/425036.

  • Na co przeznaczamy Wasze wpłaty:
  • Działalność statutową
  • w szczególności: finansowanie działalności patrolowej oraz interwencyjnej, zarybienia lipieniem dla odbudowy populacji w Inie i Gowienicy, zakup fotopułapek do zwalczania kłusownictwa , rozbudowa tarlisk i poprawa skuteczności ochrony naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych w statutowych rzekach.

 

Za dotychczasowe wpłaty serdecznie dziękujemy w imieniu naszych rzek i ryb

Wartość ekosystemów rzecznych

Podwaliny dla prezentowanej analizy stanowi cykl zrealizowanych projektów renaturyzacyjnych na wielu niemieckich rzekach.

 

 

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates