Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

"Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody" - nowe publikacje


Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazały się nowe publikacje:

  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik przyrodnika" (nowa publikacja),
  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik urzędnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione),
  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik leśnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione).

Czytaj więcej...

Przepisy UE Ochrona Środowiska

 Brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska to dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro.
Bruksela 7 marca 2012 r. – Ocenia się, że brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oznacza dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro rocznie oraz bezpośrednie koszty dla środowiska. W ramach starań mających na celu zmniejszenie tej liczby i osiągnięcie lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska Komisja wydała w dniu dzisiejszym komunikat w sprawie lepszego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Protest TPRIiG w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi

Poniżej publikujemy treść listu wysłanego do Dyrektor RZGW w Gdańsku w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi poprzez sprzedaż „na pniu” drzew i krzewów rosnących w korycie rzeki Słupii.

 

 

 

Czytaj więcej...

Wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko w jednym dokumencie

cid_part1.04040105.jpgKomisja zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko, aby ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie projekty budowlane wywierają na środowisko. Pierwotną wersję dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy EIA) oraz jej kolejne trzy przeglądy połączono w jedną, bardziej zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która właśnie dzisiaj wchodzi w życie.

Czytaj więcej...

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

life.jpgLIFE+: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów
01.zukowo.jpg
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. Jest to jedyny instrument finansowy Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Rzeka to nie kanał spustowy

Artur Furdyna Z Arturem Furdyną, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy rozmawiamy o tym, w jaki sposób Ina zapracowała sobie na opinię najlepszej rzeki łososiowej w Polsce.

Czytaj więcej...

Gospodarka wodna na terenach rolniczych

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z deklaracją o zamiarach stworzenia „Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji”.

 

Wartość ekosystemów rzecznych

Podwaliny dla prezentowanej analizy stanowi cykl zrealizowanych projektów renaturyzacyjnych na wielu niemieckich rzekach.

 

 

Dochodowe wędkarstwo - przykłady zagraniczne.

Czy Polska w pełni wykorzystuje potencjał gospodarczy płynący z turystyki wędkarskiej? W porównaniu z innym krajami wypadamy blado.

 

 

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates