Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Sztuczne tarlisko dla ińskich troci

Zakończyliśmy budowę naszego pierwszego sztucznego tarliska. Pozwólcie, że w kilku zdaniach przedstawię jak przebiegała jego budowa.
Pomysł budowy tarliska narodził się w chwili, kiedy obejrzałem film pt. „Trzy Rzeki”. Pomyślałem wówczas, że na naszym terenie jest dopływ rzeki Iny, do której każdego roku wchodzą trocie, aby odbyć tarło. Mankamentem tego dopływu jest zbyt uboga ilość materiału dennego - żwiru, niezbędnego do budowy gniazd tarłowych.

Czytaj więcej...

Sprzątamy Bałtyk nad Gowienicą

Razem z fundacją „Nasza Ziemia” i Nadleśnictwem Goleniów.
Tradycyjnie już w sierpniu w ramach akcji „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, organizowanej przez fundację „Nasza Ziemia” członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy spotkali się w celu posprzątania odcinka swej statutowej rzeki.

Czytaj więcej...

Kompensacje szkód środowiskowych w dorzeczu Iny.

Wystąpienie TPRIiG do Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w sprawie kompensacji szkód środowiskowych w dorzeczu rzeki Iny.

Czytaj więcej...

Uaktualnienie danych członków TPRIiG

PRZYPOMNIENIE - Zarząd TPRIiG planuje w najbliższym czasie i na lata przyszłe wiele działań, które skupiają się na pozyskaniu środków umożliwiających naszemu towarzystwu

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 14-16 sierpnia 2009

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Dlatego też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. W sierpniowy weekend planujemy zwrócić uwagę wszystkich turystów wypoczywających nad morzem oraz mieszkańców nadmorskich miejscowości na problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej...

EKO UNIA - Uwagi do Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry

Oprac. KZGW. Kraków 2008
Wrocław czerwiec 2009

Uwagi ogólne:

Plan cechuje się niejednorodnością, obok obszernych, dokładnych i zrozumiałych rozdziałów dotyczących: zmian klimatycznych, przeglądu strategicznych programów, zestawienie kontaktów i podziału kompetencji w gospodarce wodnej oraz dobrych  jakościowo  załączników mapowych jest szereg ważnych strategicznych rozdziałów odwołujących się do zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), lecz niewiele lub nic nie mówiących o planach i sposobach realizacji tej dyrektywy.

Czytaj więcej...

Uwagi TPRIiG do projektu planu gospodarowania wodami dorzecza Odry

Po zapoznaniu z przygotowanym przez Państwa planem, musimy ze smutkiem stwierdzić, że jest on próbą kontynuacji przestarzałego, a co ważniejsze, niezgodnego z nowoczesną koncepcją gospodarowania wodami oraz RDW, podejścia do problemu gospodarowania wodami.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne „Projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce”

22 grudnia 2008 r. – 22 czerwca 2009 r.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wdrożenia działań zmierzających do osiągnięcia w roku 2015 dobrego stanu wód i środowiska wodnego na swym terytorium. Zgodnie z zapisami RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej z 23 października 2000 r., 2000/60/WE) konieczne jest opracowanie planów gospodarowania wodami wszystkich dorzeczy w naszym kraju.

Czytaj więcej...

Wiosenne Sprzątanie Świata 18 kwietnia 2009 r.

Łotwa, Litwa, Estonia oraz Petersburg zaproponowały wspólne sprzątanie przed Dniem Ziemi. Fundacja „Nasza Ziemia” i FUNDACJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA -POLSKA" przyłączają  się do tej inicjatywy - 18 kwietnia sprzątają brzegi Wisły w Warszawie.

Czytaj więcej...

Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym

Dobiegający właśnie końca okres konsultacji społecznych nt nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym wywołał wśród nas żywe poruszenie, które zaowocowało stworzeniem własnej wersji nowelizacji.

Praca jest dziełem głównie mec. Koźmińskiego, który ubrał w prawniczy język sugestie podsuwane przez wielu rozmówców. Mamy nadzieję, że tym sposobem powstała propozycja zawierająca większość zastrzeżeń i jako taka zostanie użyta przez innych dla poparcia naszych wysiłków.

pdf Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym  160.59 Kb

Z przyjaciółmi łatwiej działać! Mała retencja po goleniowsku, dobra dla ryb i dla lasu!

Lasy Państwowe w całej Polsce realizują projekty poprawiające zniszczoną zdolność retencyjną areałów leśnych. Kilka lat temu w wielu publikacjach mogliśmy podziwiać dokonania nadleśnictw w regionie lubuskim.Efekt retencyjny osiągnięto, niestety koszt przyrodniczy jest bardzo wysoki. 

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates