Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Przekaż 1% Podatku dla TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy decyzją Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie z dniem 29.11.2010r. wpisane zostało na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jedną z doniosłych konsekwencji tego faktu, jest możliwość przekazania na Naszą organizację 1% podatku za rok 2011.

przeka_1_procent_na_tpriig.jpg

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, jako pozarządowa organizacja ekologiczno-strażnicza, zarejestrowana w roku 2008,  a od niedawna mająca status OPP, realizowało swe statutowe cele  w kolejnych latach poprzez:

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii mają swój plan

Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2010 r. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Sporządzenie i przesłanie Komisji Europejskiej dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki wynika bezpośrednio z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Czytaj więcej...

Sezon ochrony tarła łososiowatych 2010 w dorzeczach Statutowych rzek TPRIIG!

Za nami kolejny sezon ochronny na rzekach Inie, Gowienicy i Wołczenicy oraz ich dorzeczach. Sama pora roku jak zwykle nie ułatwiła zadania. Zimno, mokro, noce długie, a chętnych na łatwe mięso dalej niemało.

Czytaj więcej...

Studiuj z Pasją Zdobądź Dobry Zawód

Naturalne rzeki są korzystniejsze dla środowiska

Rzeki nieuregulowane mają większe możliwości samooczyszczania wody, są atrakcyjne rekreacyjnie, gospodarczo i bogate w ryby. W krajach zachodniej Europy niektórym rzekom przywraca się meandry i zwiększa obszary zalewowe - powiedział PAP Przemysław Nawrocki z WWF Polska.

Czytaj więcej...

Stop utracie różnorodności biologicznej

Przyjęcie porozumienia mającego na celu zahamowanie utraty różnorodności biologicznej spotęgowanej zmianami klimatu – to rezultat zakończonej 29 października 2010 w japońskim mieście Nagoja .Konferencji Stron Konwencji NZ o różnorodności biologicznej. W segmencie wysokiego szczebla wziął udział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Czytaj więcej...

Biogaz jako odnawialne źródło energii

Biogaz to naturalny gaz uwalniany podczas degradacji materii organicznej w warunkach beztlenowych i stanowi odnawialne źródło energii. Głównym jego składnikiem jest metan, który determinuje wartość energetyczną, a jego zawartość zależy w głównej mierze od rodzaju biodegradowalnej materii oraz procesu anaerobowej fermentacji metanowej. Biogaz może posłużyć do wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i ciepła. Po wysokotechnologicznych procesach oczyszczania może zostać wprowadzony do sieci gazu ziemnego lub stanowić paliwo CNG w transporcie pojazdów.

Czytaj więcej...

Sprzątanie Bałtyku nad Iną - wrzesień 2010

Tradycyjnie już spotkaliśmy się nad „naszą” rzeką Iną, w ramach akcji „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2010” Fundacji „Nasza Ziemia”.

Czytaj więcej...

Zielony konkurs dla wszystkich chętnych firm

Zielony konkurs dla wszystkich chętnych firm „Ok. 160 mln euro przeznaczy amerykański koncern GE na realizację pomysłów dotyczących oszczędności energii, zgłaszanych przez firmy i osoby prywatne z całego świata.

Czytaj więcej...

Łódź dla strażników naszych wód

Mamy połowę lipca. Za dwa miesiące rozpoczną się intensywne działania strażników SSR, członków TPRIiG.

Z każdym rokiem wzbogacamy się o nowy sprzęt techniczny, który dobrze służy nam w ochronie ryb przed kłusownikami, tak w rzece Inie i jej dopływach, jak i innych wodach powiatów nad Iną.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Federacji Zielonych „GAJA” ze Szczecina: ponad 10 kompletów umundurowania, noktowizor i kilka latarek. W tym roku ten sam sponsor zakupił na nasze potrzeby nowoczesne profesjonalne latarki diodowe, 2 noktowizory i 5 lornetek.

 

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates