Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Łódź dla strażników naszych wód

Mamy połowę lipca. Za dwa miesiące rozpoczną się intensywne działania strażników SSR, członków TPRIiG.

Z każdym rokiem wzbogacamy się o nowy sprzęt techniczny, który dobrze służy nam w ochronie ryb przed kłusownikami, tak w rzece Inie i jej dopływach, jak i innych wodach powiatów nad Iną.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Federacji Zielonych „GAJA” ze Szczecina: ponad 10 kompletów umundurowania, noktowizor i kilka latarek. W tym roku ten sam sponsor zakupił na nasze potrzeby nowoczesne profesjonalne latarki diodowe, 2 noktowizory i 5 lornetek.

 

Czytaj więcej...

Big Jump 11 lipca

11 lipca o g.15.00 Polska razem z Europą wchodzi do wody na znak wspólnej potrzeby czystego środowiska naturalnego, którego najlepszym znakiem jakości jest czysta woda.

Czytaj więcej...

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Podpisz petycję w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb)!

Czytaj więcej...

Co dalej po powodzi?

Stanowisko naukowców i organizacji społecznych

Powodzie w latach 1997, 2001, 2008, 2009 i 2010 podważyły wiarę w regulację rzek, budowę obwałowań oraz zbiorników zaporowych jako panaceum na zagrożenie.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Ryb 5-13 VI 2010

Ostatni bałtycki dorsz na Twoim talerzu?!

Czytaj więcej...

Opinia na temat planowanego udrażniania dorzecza Iny

Sz. Pan Dyrektor
Tomasz Płowens
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych

Ogłoszono konsultacje spoleczne programu "Przeciwdziałanie skutkom odpływu
wód opadowych na terenach górskich.

Czytaj więcej...

Skąd się biorą przyjaciele i miłośnicy rzek?

Coraz więcej grup ludzi dobrej woli, głównie wędkarzy, którzy nie chcą się pogodzić z obecnym stanem naszych wód, zakłada organizacje niezależne od Polskiego Związku Wędkarskiego, choć w większości ściśle z PZW współpracujące.

Czytaj więcej...

Działalność Agroturystyczna

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie poniższej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych oraz opublikowanie jej na stronach internetowych Panstwa instytucji

Czytaj więcej...

Strefy Buforowe

Czy powstaną strefy buforowe chroniące nasze rzeki przed ingerencją rolnictwa?

Czytaj więcej...

Zielone Światło dla Zielonej Energii

Nie ma powodów do obaw, że nasze żarówki mogą zgasnąć, gdy będą zasilane w całości przez energię ze źródeł odnawialnych – to konkluzja najnowszego raportu Greenpeace „Renewables 24/7 – Infrastracture needed to save the climate” (“Zielona energia 24/7 – technologie konieczne do ratowania klimatu”), który został opublikowany w Madrycie.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates