Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Działania Towarzystw

Poniższy tekst wygłoszony został na konferencji CCB na Łotwie 16 października w ramach konsultacji w sprawie przyszłości łososia na Bałtyku.

Ledwie kilkanaście lat możliwe jest tworzenie stowarzyszeń w Polsce, a już są takie, które  ponad dziesięć lat działają skutecznie.  Najstarsze Towarzystwo Miłośników Parsęty skupia ludzi z całego kraju, zaś efekty ich działań widać już gołym okiem. Cała Parsęta z dorzeczem została włączona do obszarów "Natura 2000", nie dopuszczono do budowy kolejnych zbiorników zaporowych. Jeśli zbiornik, to suchy. Działalność TMP znalazła uznanie w oczach władz większości nadparsęckich gmin i miast. Obecnie rusza program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w całej zlewni.  Ten przykład zainicjował powstawanie podobnych grup w całej Polsce.

Czytaj więcej...

Jesienne sprzątanie Iny 2008

Już drugi raz tego roku przystąpiliśmy do sprzątania brzegów naszej statutowej rzeki Iny. Tym razem sprzątając brzegi rzeki solidaryzujemy się z fundacją Nasza Ziemia, w ramach ochrony wód Morza Bałtyckiego. Dzisiejszą pracą doprowadziliśmy do sprzątnięcia odcinka od ujścia rz. Wiśniówki do łąk przy wsi Zabród po obu stronach rzeki.

Czytaj więcej...

Ochrona siedlisk naszych ryb, ochroną Nas samych!

Każdy gatunek do swego istnienia potrzebuje zespołu warunków, które mu to istnienie umożliwiają. Ogólnie te warunki nazywane są "siedliskiem". Bez odpowiedniego siedliska nie ma szans na zachowanie gatunku. Zrozumienie tej zależności zaowocowało wśród naukowców europejskich stworzeniem nowoczesnego systemu ochrony przyrody, gdzie uwzględniając prawa własności i prawo społeczności lokalnych do zrównoważonego rozwoju przyroda jest chroniona dzięki partnerstwu zainteresowanych stron.

Czytaj więcej...

Posprzątać Bałtyk nad Iną?

Dlaczego Ina w ramach Bałtyku? Zlewnia morza Bałtyckiego obejmuje terytoria kilkunastu państw zamieszkałe w sumie przez 80 milionów ludzi. Połowa tej liczby to my, Polacy. Do tego prawie CAŁY OBSZAR NASZEGO KRAJU JEST ZLEWNIĄ MORZA BAŁTYCKIEGO. Gdziekolwiek wrzucimy "śmieci" do rzeki, choćby najmniejszej, wrzucamy je do naszego morza.

Czytaj więcej...

Zarybienia 2008

Jak co roku, także tej wiosny członkowie TPRIiG pomagają w zarybianiu swych statutowych rzek.

Podobnie jak znakomita większość Towarzystw Miłośników i Przyjaciół Rzek w całym kraju, również członkowie TPRIiG wspomagają rybostan swych statutowych rzek zarybiając wylęgiem i narybkiem różnych gatunków ryb. Jeszcze przed oficjalna rejestracją zarybialiśmy zarówno szlachetnymi gatunkami ryb (troć, pstrąg potokowy, lipień), jak i innymi (szczupak, jaź, miętus).

Czytaj więcej...

Wielkie sprzątanie

W dniu 29.03.2008r przybyli na miejsce zbiórki członkowie naszego towarzystwa wspólnie z członkami koła PZW „Okoń” z Goleniowa (niestety przybyli tylko przedstawiciele koła) czynnie uczestniczyli w zorganizowanej po raz pierwszy akcji od powstania TPRIiG sprzątania brzegów rzeki Iny.

Czytaj więcej...

Zalew Szczeciński czeka na ochronę

Zalew Szczeciński - estuarium Odry, to unikatowy w skali Europy obszar przyrodniczy. Niemała jego część jest objęta programem Natura 2000. Szczególna cechą tego akwenu jest jego przydatność do rozrodu dla większości gatunków ryb z Zatoki Pomorskiej.

Czytaj więcej...

Pytanie do RZGW

RZGW Szczecin otworzyło na swej stronie forum dyskusyjne, którego celem są konsultacje społeczne na temat kierunku gospodarowania wodami w regionie. Warto tam zadać kilka pytań, w tematach, które nas nurtują.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates